แจกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ของ กทม 1 ชั้น ราคา 700 Archive