UPDATE ราคาเหล็ก ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2555

UPDATE ราคาเหล็ก ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2555

ราคาเหล็กข้ออ้อย

 รายการ

รุ่น

 ราคาเหล็ก

 

ข้ออ้อย 12 มม. เต็ม  SD30 ยาว 10 เมตร

 8.88

 

ข้ออ้อย 12 มม. เต็ม  SD40 ยาว 10 เมตร

 8.88

226.00

 

ข้ออ้อย 12 มม. เต็ม  SD30 ยาว 12 เมตร

10.65

280.00
 

ข้ออ้อย 12 มม. เต็ม  SD40 ยาว 12 เมตร

10.65

 

ข้ออ้อย 16 มม. เต็ม  SD30 ยาว 10 เมตร

15.78

385.00

 

ข้ออ้อย 16 มม. เต็ม  SD40 ยาว 10 เมตร

15.78

 

ข้ออ้อย 16 มม. เต็ม  SD30 ยาว 12 เมตร

18.936

 

ข้ออ้อย 16 มม. เต็ม  SD40 ยาว 12 เมตร

18.936

      459.00  

ข้ออ้อย 20 มม. เต็ม  SD30 ยาว 10 เมตร

 24.66

 

 

ข้ออ้อย 20 มม. เต็ม  SD40 ยาว 10 เมตร

 24.66

600.00

 

ข้ออ้อย 20 มม. เต็ม  SD30 ยาว 12 เมตร

29.592

           –  

ข้ออ้อย 20 มม. เต็ม  SD40 ยาว 12 เมตร

29.592

       715.00  

ข้ออ้อย 25 มม. เต็ม  SD30 ยาว 10 เมตร

 38.53

 –

 

ข้ออ้อย 25 มม. เต็ม  SD40 ยาว 10 เมตร

 38.53

  935.00

 

ข้ออ้อย 25 มม. เต็ม  SD30 ยาว 12 เมตร

46.236

           –  

ข้ออ้อย 25 มม. เต็ม  SD40 ยาว 12 เมตร

46.236

     1130.00   

ราคาเหล็กเส้นกลม

– ราคาเหล็กเส้นกลม 6 มม. เต็ม SR24 รุ่น 2.22

ราคา 62 บาท

– ราคาเหล็กเส้นกลม 9 มม. เต็ม SR24 รุ่น 4.99

ราคา 130 บาท

 – ราคาเหล็กเส้นกลม 12 มม. เต็ม SR24 รุ่น 8.88

ราคา 225 บาท

ราคาเหล็กตัวซี

 

รายการ

รุ่น

ราคาเหล็ก

 

ตัวซี 3″ * 1″1/2 * พ่นข้าง 2.0 มิล มอก.

15.9+-

440.00

ตัวซี 3″ * 1″1/2 * พ่นข้าง 2.3 มิล มอก.

17.2+-

475.00

ตัวซี 100 * 50 * 20 มม. * 1.6 มม. มอก.

14.5+-

420.00

 
ตัวซี 4″ * 2″ * พ่นข้าง 2.3 มิล มอก.

22.3+-

590.00

  

ตัวซี 4″ * 2″ * พ่นข้าง 3.2 มิล มอก.

30.75+-

815.00

  

ตัวซี 5″ * 2″ * พ่นข้าง 2.3 มิล มอก.

24.5+-

675.00

  

ตัวซี 5″ * 2″ * พ่นข้าง 3.2 มิล มอก. 

33.3+-

915.00

  

ตัวซี 6″ * 2″ * พ่นข้าง 2.3 มิล มอก.

26+-

720.00

 

ตัวซี 6″ * 2″ * พ่นข้าง 3.2 มิล มอก.

36.5+-

 1,020.00

UPDATE ราคาเหล็ก ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2555

About nucifer

วิศวกรโยธาปฎิบัตการ สำนักการโยธา กทม / วิศวกรบริษัทไอเดียแปลนสตูดิโอ ขายแบบบ้านสำเร็จรูปและสร้างบ้านด้วยใจ // รักบอลไทย และ เทคโนโลยี่ // สอบถามเรื่องบ้านได้ครับ